SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Uděluji tímto dobrovolně souhlas společnosti NOSRETI velkoobchod s.r.o., se sídlem na ulici 28. října 2020/231, Ostrava - Mariánské Hory 709 00, IČ: 037 58 753 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, zpracovávala mé osobní údaje v následujícím rozsahu:
 • e-mail
 • jméno a příjmení
Osobní údaje budou ze strany Správce zpracovávány výhradně za účelem:
 • zasílání marketingových sdělení (novinky, akční nabídky, události)
Osobní údaje budou Správcem zpracovány po dobu 3 let nebo do odvolání tohoto souhlasu.
 
Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i třetí osoby jako zpracovatelé, a to:
 • Ostatní společnosti z koncernu NOSRETI, zejména NOSRETI Group s.r.o.
 • Poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, zejména The Rocket Science Group LLC (MailChimp)
Jsem si vědom/a toho, že v souvislosti se zpracováním osobních údajů mám zejména následující práva:
 • právo na informace o prováděném zpracování
 • právo na přístup ke zpracovávaným osobním údajům
 • právo na opravu či na výmaz osobních údajů
 • právo na omezení zpracování osobních údajů
 • právo na přenositelnost osobních údajů
 • právo vznést námitku proti zpracování
 • právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů
 
V případě jakýchkoliv dotazů či pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se na nás můžete obrátit telefonicky (595 696 696) nebo emailem na adrese sekretariat@nosreti.cz.

Pro více informací o tom, jak zpracováváme osobní údaje, přejděte na stránku našeho e-shopu, která se touto záležitostí detailně zabývá.

Před tím, než kliknete na tlačítko "Souhlasím se zpracováním osobních údajů", zkontrolujte své údaje (e-mailovou adresu, jméno a příjmení) a ty případně upravte.


 
* povinná otázka

Souhlasíte s tím, abychom Vám zasílali e-mailem naše obchodní sdělení?

Email Marketing Powered by Mailchimp